Arş. Gör. Dr. Eray ÖNLER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Eray ÖNLER

T: (0282) 250 2279

M erayonler@nku.edu.tr

W erayonler.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-2018
Tez: MEYVE BAHÇELERİNDE DEİŞKEN DÜZEYLİ İLAÇLAMA İÇİN OTONOM TARIM ARACI TASARIMI (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Ultrasonik sensör yardımıyla belirlenen yaprak yoğunluğuna göre püskürtme miktarını ayarlayan sistemin tasarımı (akıllı ilaçlama makinası) (2012)
Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Teknik Servis Mühendisi TÜRKSAN YÜKSEK TEKNOLOJİLER LTD. ŞTİ. 2006-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAYHAN Y., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Determining the energy usage efficiency of different soil tillage methods and no-till method in aftercrop beans production, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 6918-6923, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., GÜLHAN T., BOYNUKARA B., A study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound, Indian J. Anim. Res., vol. 51, pp. 322-326, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ÇELEN İ. H., BARAN M. F., ÖNLER E., BAYHAN Y., Determination of energy balance of apple (Malus domestica) production in Turkey:A case study for Tekirdag province, ANAJAS, vol. 32, pp. 40-45, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
4. ÖNLER E., ÇELEN S., MORALAR A., ÇELEN İ. H., Development of Telemetry System for Electric Powered Vehicle, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 38715-38719, 2016.
Özgün Makale open access, index copernicus, google scholar, imsear, hinari, icmje, cnki, drji, niscair, agora, citefactor, road, ulrichsweb, cosmos, journal index, journal seek, pubmed, esji, isi, gif, sis, iiss
5. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., GÜLHAN T., BOYNUKARA B., A Study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound, Indian Journal of Animal Research, 2016.
Özgün Makale Google Scholar, Thomson Reuters, Cabi, Journal Seek, Assocham India, Cross Ref., Indian Journals, Elsevier, Ebsco, Jgate
6. ÇELEN İ. H., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., KILIÇ E., Kama N., Colour and Weight Changes of Aubergine Bean Cucumber by the Effects of Microwave Energy, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 36870-36874, 2016.
Özgün Makale open access, index copernicus, google scholar, imsear, hinari, icmje, cnki, drji, niscair, agora, citefactor, road, ulrichsweb, cosmos, journal index, journal seek, pubmed, esji, isi, gif, sis, iiss
7. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., SÖYLER O., Assesment of Two Different Types of Sprayers in Respect of Residue Distribution, International Journal of Current Research, vol. 8, pp. 34979-34982, 2016.
Özgün Makale open access, index copernicus, google scholar, imsear, hinari, icmje, cnki, drji, niscair, agora, citefactor, road, ulrichsweb, cosmos, journal index, journal seek, pubmed, esji, isi, gif, sis, iiss
8. KILIÇ E., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., ÇELEN İ. H., KILIÇ N., KAMA N., Effectiveness of Microwave Energy as a Tool for Red Spider Tetranychus urticae Control and Their Side Effects on Some Vegetable Plants, ASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCES, vol. 4, pp. 18-25, 2016.
Özgün Makale oai, google Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÇELEN İ. H., ÇELEN S., MORALAR A., BULUŞ H. N., ÖNLER E., MİKRODALGA BANTLI KURUTUCUDA PATATESİN KURUTULABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ, Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), cilt 5, ss. 57-69, 2015.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇELEN S., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Bölüm: Agricultural Applications of Microwave Energy, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., ÇELEN S., Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Bölüm: Usage of Electrostatic Charching Technique at Agricultural Pesticide Applications, Yayın Yeri: Gece Publishing, 2017.
Bilimsel Kitap
3. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Pesticides in the Modern World Pesticides Use and Management, Bölüm: REDUCING SPRAY DRIFT, Yayın Yeri: InTech, Editör: MARGARITA STOYTCHEVA, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., GÜLHAN T., BOYNUKARA B., A STUDY ABOUT FERTILITY DISCRIMINAION OF EGGS BY USING ULTRASOUND, 3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS 2016 (17.05.2016-20.05.2016).
Özet bildiri
2. ÇELEN İ. H., KILIÇ E., ÖNLER E., DURGUT M. R., ÇELEN S., MORALAR A., SOLAR ARRAY DESIGN FOR A SOLAR CAR, SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING (11.11.2015-12.11.2015).
Tam metin bildiri
3. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., KILIÇ E., A DESIGN OF AUTONOMOUS AGRICULTURAL ROBOT TO NAVIGATE BETWEEN ROWS, INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL, AUTOMATION AND MECHANICAL ENGINEERING 2015 (26.07.2015-27.07.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., KILIÇ E., Effects of Flame on Xanthium Strumarium at Flame Weeding Application, 5th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (17.05.2013-18.05.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖNLER E., ÇELEN İ. H., KILIÇ E., DURGUT M. R., ULTRASONİK SENSÖR YARDIMIYLA BELİRLENEN YAPRAK YOĞUNLUĞUNA GÖRE PÜSKÜRTME MİKTARINI AYARLAYAN SİSTEMİN DAMLA KARAKTERİSTİKLERİ, 29. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON VE ENERJİ KONGRESİ (02.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri
2. GÖZDE Ö., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Farklı Kültür Bitkileri ve Yabancı Otların Renk Özelliklerinin Görüntü İşleme Tekniği ile Belirlenmesi, 27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
3. ÇELEN İ. H., ÖNLER E., ÖRGE G., HAYRABOLU ve TARIMSAL MEKANİZASYONUN DURUMU, HAYRABOLU´NUN DEĞERLERİ SEMPOZYUMU (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
4. NACİYE SEBLA Ö., ÇELEN İ. H., ÖNLER E., Alevli Mücadelede Alevin Bazı Yabancı Ot Türlerine Etkisi, 26. TARIMSAL MEKANİZASYON ULUSAL KONGRESİ (22.09.2010-23.09.2010).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ.
Uluslararası Dergi CABI, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM, PROQUEST
2. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ.
Uluslararası Dergi CABI, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM, PROQUEST
3. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ.
Uluslararası Dergi CABI, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM, PROQUEST
4. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ.
Uluslararası Dergi CABI, EBSCO, AGRIS/CARIS, INDEX COPERNICUS, ULAKBİM, PROQUEST
5. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Ulusal Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT
6. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Ulusal Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT
7. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Ulusal Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT Erişim Linki
8. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
Ulusal Dergi CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM TVBBVT
9. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (01.09.2015-31.12.2015).
Ulusal Dergi Erişim Linki
10. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (01.01.2015-30.04.2015).
Ulusal Dergi Erişim Linki
11. JOTAF Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi (01.05.2015-31.08.2015).
Ulusal Dergi Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Elektrikli araba tasarımı, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 13.11.2015-31.12.2015.
2. Embriyonal Gelişim ve Embriyonal Dönemde Cinsiyet Tayini Amacıyla Görüntü İşleme Tekniğinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.03.2015-01.03.2016.
3. GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ARAÇ İÇİN GÖVDE TASARIMI VE İMALATI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.06.2014-10.11.2014.
4. KENDİ YÜRÜR BİR PROTOTİP TARIMSAL ARAÇ TASARIMI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.01.2013-20.05.2014.
5. SERALARDA MİKRODALGA ENERJİSİ KULLANARAK KIRMIZI ÖRÜMCEK KONTROLÜNDE KENDİ YÜRÜR MÜCADELE ARACI TASARIMI, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Bursiyer, 11.12.2012-20.11.2013.
6. SIRAYI TAKİP EDEBİLEN HASSAS ÇAPALAMA MAKİNASININ GELİŞTİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 10.12.2012-20.11.2013.
7. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN ARAÇ GÜNELİ VE AKÜ ŞARJ SİSTEMİNİN TASARIMI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.12.2012-19.11.2013.
8. ULTRASONİK SENSÖR YARDIMIYLA BELİRLENEN YAPRAK YOĞUNLUĞUNA GÖRE PÜSKÜRTME MİKTARINI AYARLAYAN SİSTEMİN TASARIMI AKILLI İLAÇLAMA MAKİNASI, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Bursiyer, 12.09.2010-19.12.2011.
Patentler
1. Elektromanyetik Işınlardan Faydalanılarak Tarımsal Mücadele Yapan Araç 2014/12807, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:İLKER HÜSEYİN ÇELEN,ERAY ÖNLER,ERDAL KILIÇ,MEHMET RECAİ DURGUT,NURFER KAMA,SONER ÇELEN
Patent Buluş Sahipleri:SONER ÇELEN,ERDAL KILIÇ,İLKER HÜSEYİN ÇELEN,NURFER KAMA,MEHMET RECAİ DURGUT,ERAY ÖNLER.
Sanatsal Faaliyetler
1. DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri, Yer:Ultrasonik Sensör Yardımıyla Belirlenen Yaprak Yoğunluğuna Göre Püskürtme Miktarını Ayarlayan Sistemin Tasarımı, Karaevli - Tekirdağ, Düzenleyenler:DLG, ÖÇP, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
2. DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri, Yer:Seralarda Mikrodalga Enerjisi Kullanarak Kırmızı Örümcek Kontrolünde Kendi Yürür Mücadele Aracı Tasarımı, Karaevli - Tekirdağ, Düzenleyenler:DLG, ÖÇP, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
Katıldığı Kurslar
Machine Learning Summer School, Yer:Carnegie Mellon University, 06.07.2014-18.07.2014.
Aldığı Sertifikalar
Machine Learning Specialization, Yer:Coursera - University of Washington, 01.01.2016-01.06.2016.